Med hänvisning till att antalet sökande ökat med åren och då utdelningsbara medel sannolikt kommer att minska under de närmaste åren, kommer styrelsen vid bedömning av inkomna ansökningar, tills vidare att tolka p 2 i stiftelsens stadgar,… de som kan behöva understöd för sitt uppehälle eller för sin utbildning… striktare än de senaste åren. Detta innebär sannolikt att färre sökande kommer att erhålla bidrag från stiftelsen. Styrelsen beslutar självständigt om bidrag och motiverar aldrig sina beslut.