Styrelsen

Styrelsen för Vogelsangska släktstiftelsen

Styrelseledamöter
Conny Steiner (ordförande)
Marie Sundkvist
Ulf Patrik Toresäter

Suppleanter
Jan Grubb
Susanne Gustavsson

Webbansvarig
Linnea Larsson

För frågor om stiftelsen vänlig kontakta ordförande Conny Steiner. För frågor angående websidan, kontakta Webbansvarig.
Questions regarding the foundation please contact chairman Conny Steiner. For questions regarding the website contact Webmaster.

Postadress

Vogelsangska släktstiftelsen
Hantverkaregatan 10
749 52 Grillby

Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av Conny Steiner.

Ändamål

Att bereda understöd åt sådana avkomlingar till von Vogelsangs syster Charlotta Hindrietta Carolina Christiansdotter, vilka kan behöva understöd för sitt uppehälle eller för sin utbildning.