Bidrag från stiftelsen

Med hänvisning till att antalet sökande ökat med åren och då utdelningsbara medel sannolikt kommer att minska under de närmaste åren, kommer styrelsen vid bedömning av inkomna ansökningar, tills vidare att tolka p 2 i stiftelsens stadgar,… de som kan behöva understöd för sitt uppehälle eller för sin utbildning… striktare än de senaste åren. Detta innebär sannolikt att färre sökande kommer att erhålla bidrag från stiftelsen. Styrelsen beslutar självständigt om bidrag och motiverar aldrig sina beslut.

Ansök om bidrag

Ni måste ha Acrobat reader för att kunna ladda ner blanketten.
Ladda ner gratisversion.

Ladda ner ansökningsblanketten och skriv sedan ut den.
Fyll i blanketten noggrant och bifoga anledningen till din ansökan och bifoga ex: Bestyrkt kursintyg mm.

Blanketten skall vara oss tillhanda senast 31:a Mars.
Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.

Ansökan skickas till:

Vogelsangska släktstiftelsen
c/o Conny Steiner Hanverkaregatan 10.
749 52 Grillby