Välkommen till Vogelsangska släktstiftelsen

Stiftelsens namn är Vogelsangska släktstiftelsen. Stiftelsen har tillkommit genom Kungl. Maj:ts beslut den 21 mars 1969 om avveckling av det s.k. Vogelsangska fideikommisset, som instiftats genom testamente den 16 april 1788 av kaptenen Fredrik Ludvig von Vogelsang.

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt sådana avkomlingar till von Vogelsangs syster Charlotta Hindrietta Carolina Christiansdotter, vilka kan behöva understöd för sitt uppehälle eller för sin utbildning.