Bilder

Silverkanna
Skänkt till Villberga kyrka 1788 av riddaren & överstelöjtnanten Otto Henrik von Vogelsang

Släktvapen
Detta vapen finns i släktboken

Släktvapen

Rickeby Detta är bostadshuset vid Rickeby 4 (numer rivet) på bilden är Hugo Larsson och hans hustru Anny f. Emauelsson i mitten.När bilden är tagen vet jag ej och ej heller namnen på de 2 övriga personerna.

Villberga kyrka
Familjen von Vogelsang är begravda invid Coret


Dessa bilder är från den första släktträffen 1993
Lördagen den 31/7 1993 hade Vogelsangska släktstiftelsen ordnat med släktträff vid Boglösa. C:a 200 personer kom från när och fjärran för att bevista denna premiär. Att det var en av årtiondets blötaste dag med mycket åska var inte kul men vädret kan man inte råda över.

Släktträff Boglösa kyrka 1993-07-31
Bild från första släktträffen för Vogelsangska släktstiftelsen. Bilden är från Boglösa kyrka och talaren är Lars G. Biörkman, som är den person som skrivit boken om ”Lovisa Christiansdoter von Vogelsang 1720 – 1812 och hennes ättlingar”Släkträffen ägde rum 1993-07-31.Jag var där och vet att många foton togs. Vore intressant om ni vill dela med er.

Slakttraff19930731

Släktträff Boglösa kyrka 1993-07-31 Detta är delar av styrelsen för Vogelsangska släktstiftelsen anno 1993.Fr.v. Lars Hagelin, Åke Hagelin, Roland Larsson, Yngve Larsson och Lars G. Biörk