Släktbok och vapen

Dessa kan beställas av Conny Steiner.

Släktbok
Släktboken är skriven av Lars G. Biörkman. Den redovisar Lovisa Christiansdotter von Vogelsang (1720-1812) och hennes ättlingar.

Ni tillhörande von Vogelsangska släkten är välkomna att ansöka om denna släktbok.

Vapensköld
Kavajslagsmärke i form av vapenskölden

Porto tillkommer.